Forum Interactiv Media Top 40
Stars Stars Stars Stars Stars Stars  Ion Bargan. Blog Stars Stars Stars
Noutăţi
Despre Noi
Emisiuni
Publicitate
SMS 3883
0900 00 900


LogIn
Utilizator:
Parola:
Am uitat parola Inregistrare

Introdu e-mailul de inregistrareScrie un mesaj la mesaje@radiomedia.md


02-Oct-2023 Raport privind respectarea Declarației Electorala 2023 de MEDIA TV Cimișlia_25 septembrie – 1 octombrie 2023
Raport
privind respectarea Declarației privind politica editorială pentru reflectarea
alegerilor a serviciului media audiovizual Radio Media Cimișlia____________,
pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2023


Nr. Denumirea Acțiunile realizate în perioada de raportare
1 Numele proprietarului/proprietarilor Au fost efectuate modificări la
capitolul proprietari:
a) DA ___________________________________
(numele, prenumele noului proprietar)
b) NU
2 Lista programelor audiovizuale difuzate cu caracter electoral, așa cum
sunt clasificate în art. 90 alin. (2) din Codul electoral, și intervalul orar
(inclusiv al reluărilor) de difuzare a fiecărui program:
– programele de știri și actualități;
– emisiunile de informare electorală;
– emisiunile de promovare electorală;
– dezbaterile electorale;
– programele de publicitate electorală 1) Programe de știri și actualități-
Știri Media info____________________________,
data și ora difuzării, durata
25.09.2023_18.00 – 11 min
26.09.2023_18.00 – 20 min
27.09.2023_18.00 – 12 min
28.09.2023_18.00 – 15 min
29.09.2023_18.00 – 09 min
30.09.2023_18.00 – 25 min
01.10.2023_18.00 – 25 min,
durata programului ________________________________,
invitații/concurenții electorali vizați
Consiliu Electoral Circumscriptie Cimislia-2 min
Consiliu Electoral Circumscriptie Drochia-12 min
APL Drochia – 10 min

data și ora difuzări reluărilor (după caz) _nu au fost________________.

2) Emisiuni de informare electorală ___Nu au fost______,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________,
invitații/concurenții electorali vizați ___________________,
data și ora difuzări reluărilor (după caz) ________________.

3) Emisiuni de promovare electorală
_Nu au fost,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________,
invitații/concurenții electorali vizați ___________________,
data și ora difuzări reluărilor (după caz) ________________.

4) Dezbateri electorale
_Nu au fost______________,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________,
invitații/concurenții electorali vizați ___________________,
data și ora difuzări reluărilor (după caz) ________________.

5) Programe de publicitate electorală
__Nu au fost_________________________,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________,
invitații/concurenții electorali vizați ___________________,
data și ora difuzări reluărilor (după caz) ________________.
3 Conceptul și structura dezbaterilor electorale
4 Periodicitatea și volumul săptămânal al programelor audiovizuale cu
caracter electoral care a fost interpretat în limbajul mimico-gestual sau în
limbile minorităților naționale 1) Programul audiovizual difuzat în limbajul
mimico-gestual ___Nu a fost______________________________,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________.

2) Programul audiovizual difuzat în limba minorităților naționale ___Nu a
fost_____________________________,
data și ora difuzării________________________________,
durata programului ________________________________,
limba de difuzare__________________________________.
5 Ordinea de acordare a timpilor de antenă gratuiți și contra plată
Nu au fost
6 Tarifele pentru publicitatea electorală Tarifele pentru difuzarea
publicități electorale__ Nu au fost _______________
7 Tarifele pentru servicii conexe (specializate) preconizate a fi oferite
la solicitare concurenților electorali sau participanților la referendum, după
caz Serviciile conexe prestate concurenților electorali și tarifele acestora
___ Nu au fost _____________
8 Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de respectarea
declarației politicii editoriale privind reflectarea alegerilor Au fost efectuate
modificări la acest capitol:
a) DA ___________________________________
(numele, prenumele, datele de contact)
b) NU

Data: 02.10.2023_______ ____________________Bargan Andrei
Numele/Prenumele/Semnătura administratorului
Comentarii: 001-Oct-2023 Raport privind respectarea Declarației Electorala 2023 de RADIO MEDIA Cimișlia_18-24 septembrie 2023
Raport privind respectarea Declarației Electorala 2023 de RADIO MEDIA Cimișlia_18-
24 septembrie 2023
Comentarii: 0


01-Oct-2023 Raport privind respectarea Declarației Electorala 2023 de Radio MEDIACimișlia_11-17 septembrie 2023
Raport privind respectarea Declarației Electorala 2023 de Radio MEDIACimișlia_11-17
septembrie 2023
Comentarii: 0


19-May-2023 Consiliul Audiovizual al Republicii Moldova a aprobat Raportul de activitate Radio Media Cimislia pentru a.2022
Conform prevederilor art.28, aliniat 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
ale Republicii Moldova nr.174/2018, raportul privind activittea Radio MEDIA
Cimislia pentru a.2022 este publicat pe pagina web a institutiei.
https://consiliuaudiovizual.md/transparencyof-ownership/
Comentarii: 0


22-Mar-2022 Uleiurile uzate - ce facem cu ele. Podcast nr 3 Radio Media
https://www.youtube.com/watch?v=jnUikI9SYbc&t=728s

La sigur ca, fiecare detinator de transport auto și-a pus măcar o data în viață
intrebarea -«Ce să fac cu uleiurile uzate». Dacă schimbă uleiul motorului la
stația de servire tehnică a automobilului e mai ușor- problema se pasează
intreprinderii de reparații, dar dacă schimb uleul acasă, atunci trebuie să mă
gîndesc eu la reciclarea uleiului uzat. Oricum, eticheta pestriță ori
publicitatea frumoasa la TV a uleiurilor auto, nu va indica și ce să faceți cu
uleiurile după ce se vor uza, cum să expluatăm motorul și alte componente auto,
ca deșeurile de ulei să rămînă cît mai puțin tocsice. Pentru a clarifica această
intrebare, e necesar sa intelegem bine proprietatile tehnice ale uleiurilor de
motoare.
„Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu
Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană,
Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


22-Mar-2022 Emisiune Radio nr 1 Anvelopele uzate
https://www.youtube.com/watch?v=rMYDUqYcmzQ&t=1s
https://mediatv.md/emisiune-radio-nr-1-anvelopele-uzate-reciclarea/

Au inceput să crească rîndurile conducătorilor auto la atelierele de vulcanizare.
Șoferii schimbă anvelopele de iarnă pe cele de vară .O data la doi ani,
anvelopele devin uzate și necesită înlocuite. Cumpărăm altele noi, dar ce facem
cu cele uzate déjà? Conducătorii atelierilor de vulcanizare, spun, că déjà de
cîțiva ani nu mai colectează anvelopele uzate, ci le întorc proprietarilor de
automobile, iar dacă aceștea insistă să le lase, apoi sunt solicitați să mai
achite încă cite 2 lei per kg de anvelopă, pentru a fi dusă ulterior la reciclare
„Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Mediului
al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României,
Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


19-Mar-2022 Anvelope uzate - ce facem cu ele - spot TV
https://www.youtube.com/watch?v=WzdKamFa7_8

Un spot social de protecție a mediului ambiant. Anvelopele uzate trebuie
transportate la colectori și nicidecum arse, aruncate la groape de gunoi sau în
rîuri. „Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul
Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României,
Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


18-Mar-2022 Vehicole scoase din uz - Ce facem cu ele. Podcast 2 Radio Media
https://www.youtube.com/watch?v=kl3vCYEpyCI

Vehicole scoase din uz - Ce facem cu ele?

Cimitire sunt și pentru vehicole. Numai că , aici vehiculele nu se
îngroapă în pămînt, ci se depozitează temporar vehicolele scoase din uz, se
dezasamblează, se diferențiază după felul materialului- fiier negru, colorat,
plastic, cauciuc, sticlă s.a. componente, apoi totul se reciliează – se oferă o
nouă formă, o nouă viață. Cel puțin astfel ar trebui să fie. Cu regret, în
Republica Moldova, acest process încă nu e bine reglementat și monitorizat. Dacă
acum 30 de ani, pînă la obținerea independenței, această problemă nu era atît de
strigentă, din simplu motiv că și mijloace de transport erau puține, apoi acum ,
cînd aproape la fiecare locuitor din Republica Moldova îi revine un mijloc de
transport, problema vehicolelor scoase din uz, este deranjantă.
Potrivit Datelor furnizate de Agenția Servicii Publice din Republica
Moldova (Registrul de Stat al Transporturilor), la 1martie 2022, Parcul
național de mijloace de transport constituie peste 1 mln 136 mii de unități.
Peste 722 mii unități constituie autoturismele. După vîrstă, parcul de transport
este foarte învechit în Republica Moldova, cca 83,4%
(autoturisme+autobuze+autocamioane+tractoare) din totalul vehiculelor
înregistrate au o vechime de peste 10 ani.
Comentarii: 0


10-Mar-2022 Podcast nr 1 - Anvelope uzate - Ce facem cu ele ?
www.youtube.com/watch?v=ss7CCXyR_XA

Intr-o zi , cînd m-am întors acasă de la magazin, am observant, că albiturile
spălate de pe sîrmă erau pline de funigine. Am privit în jur și am observat , că
din hogeacul casei vecinilor ieșea un fum dens și negru, cu particule mici, care se
asezau pe pămînt, precum niste fulgi de zăpadă, dar erau negri. Atunci am înteles ,
de ce vecinul avea o gramadă de anvelope, bucățite mărunt. Le folosea pentru a
încălzi casa
Comentarii: 0


07-Mar-2022 0:42 / 5:31 O întreprindere din Cimișlia colectează anvelope uzate


În raionul Cimislia exista o intreprindere care colecteaza – anvelope uzate- cu
1,5 lei per kg. Este vorba de intreprinderea Cibacom SRL, licentiata in
colectarea deseurilor feroase, masa plastica, sticla , hirtie s.a. deseuri
reciclabile.
Potrivit lui Dumitru Cicati, directorul intreprinderii Cibacom SRL
din Cimislia, la moment are adunate cca 40 tone de anvelope uzate, care
,deocamdata, doar ocupa locul, iar pentru a le duce la Chisinau i-ar trebui sa
cheltuie transportul din cont propriu si inca cca 1500 lei per 1 tona de
cauciucuri uzate pentru a le preda la fabrica din Chisinau.
Comentarii: 2


07-Mar-2022 Ce facem cu anvelopele uzate la Cimislia
Comentarii: 0Doriţi să fie activat Forum-ul?
Da.
Nu.
Nu ştiu.Radio Media online
0 900 00 900 sms 3883

< Iunie >
Lu Ma Mi Jo Vi Si Du
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
< 2024 >
Reînnoit
02 October 2023
Design & Programming by
Ciornii Alexandru

Pro Media SRL®
or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare 14
tel: (241) 2-28-66 e-mail: bargan_andrei@mail.ru
publicitate@radiomedia.md info@radiomedia.md