Forum Interactiv Media Top 40
Stars Stars Stars Stars Stars Stars  Ion Bargan. Blog Stars Stars Stars
Noutăţi
Despre Noi
Emisiuni
Publicitate
SMS 3883
0900 00 900


LogIn
Utilizator:
Parola:
Am uitat parola InregistrareScrie un mesaj la mesaje@radiomedia.md


26-Feb-2022 Comisia Situatii Exceptionale raionale Cimislia - pregatirea pentru primirea refugiatilor din Ucraina


COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
A RAIONULUI CIMIȘLIA

D E C I Z I E Nr. 01
din 25 februarie 2022

În conforinitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărărea Parlamentului nr. 41/2022
privind declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei pentru
Situații Excepționale a raionului Ciinișlia aprobat pri n Dispoziția nr. 65-d din
24.05.2021, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului C inișlia

D E C I D E:

1. Se ia act de prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr.1 dln 24 februarie 2022.
2. Se ia act de inforinația prezentată de dl Mihail Olărescu, Președintele
Raionului Cimișlia, cu privire la situația creată în raionul Cimișlia privind
afluxul așteptat de refugiați din Ucraina.

3. Se instituie Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini
pe teritoriul ralonului Cimișlia, cu amplasarea acestuia în sediul Secției
Situații Excepționale Cimlișlia și condus de șeful acesteia. Componența nominală
a Centrului:
Conducătorul Centrului - Brînză Marin, șeful Secției Situații Excepționale C
imișlia:
Membrii Centrului — Munteanu Ruslan. Cigolea Alexandru, Răcilă Victoria. Șterbeț
Mariana.
Se instituie linia telefonică verde: 0241 2 27 94 și 0674 88 731
Se instituie grupul de comunicare pe Viber — „primarii si membrii CSE”.
4. Se organizează Centrul raional de triere și repartizare a refugiaților și
se amplasează în incinta Școlii sportive din orașul Cimișlia.
Conducătorul Centrului — Beizer Gheorghe, director Școala sportivă Cimișlia;
Membrii Centrului — Russu Alexei, Bulat Vladimir.
5. Întru asigurarea accesului solicitanților de azil pe teritoriul raionului
Cimislia.
conform derogării de la prevederile art. 54 alin. (3) al Legii nr. 270/2008
privind azilul în Republica Moldova, adoptată de Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, se pune în sarcina Centrul provizoriu de
gestionare - Secției Situații Excepționale
Ciinișlia organizarea preluării din locul aflării solicitanților de azil și
transportării lor în
• locurile special amenajate în localitățile raionului Cimișlia.

6. Se permite Direcției Învățămănt General Cimișlia utilizarea autobuselor
școlare pentru preluarea și transportarea refugiaților din Ucraina din locul
aflării lor în locurile special amenajate în localitățile raionului Cimișlia.

7. Se permite Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei utilizarea
automobilelor din dotare pentru preluarea refugiaților din Ucralna din locul
a0ări i șl transportarea lor în locurile special amenajate în localitățile
raionului Circ ișlia.

8. Se solicită Consiliului Raional Cimișlia să aloce din fondul de rezervă
al consiliulUl raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor Direcției
Învățâlrânt General Ciinișlia aferente preluării și transportării refugiaților
din Ucraina d in locul aflării lor în locurile special amenajate în localitățile
raionului Cimișlia.

9. Se obligă Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, șef, Mihail
otroi:
- să creeze centre de plasament temporar care vor funcționa în baza
Regulamentului de activitate a acestora aprobat de Agenției Națională de
Asistență Socială și vor solicita Agenției Națională de Asistență Socială
validarea lor.
- să desemneze asistenți sociali comunitari și lucrătorii sociali pentru
deservirea centrelor de plasament temporar;
- să organizeze primirea, evidența și distribuirea donațiilor de
îmbrăcăminte. încălțăminte și produse alimentare.

10. Autoritățile publice locale, instituțiile publice, companiile cu capital
de stat și organizațiile sindicale vor pune la dispoziția Direcția Asistență
Socială și Protecție a Familiei obiective de cazare din subordine pentru crearea
Centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

11. Se solicită Consiliului Raional CliTiișlia să aloce din fondul de rezervă
al consiliului raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuieli lor Direcției
Asistență Socială și Protecție a Familiei aferente preluării din locul aflării
lor și transportării refugiaților din Ucraina în locurile special amenajate în
localitățile raionului C iiuișlia.

12. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în centrele
de plasament din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,
în baxa evaluării necesităților efectuate de asistenți i sociali conform
standardclor elaborate dc Agenția Națională de Asistență Socială.

13. Se obligă „MolJteleconi” SA ca pe parcursul zilei de vineri, 25.02.2022,
sîi instaleze o linie telefonică supliinentiiră la Secției fiifoa(ii Excepționale
Cimișlia.

14. Se obligh, primtirii unităților tiJniinistrntive-teritorinle,
preșe‹linții CSE locale, sti pFezinte, Cenfrului pFOvizoriu Je gestioniire o unor
tifluxuri de străini, în fiecare zi, pânh la ora 09:00 și respectiv pânh M 16:00,
informnții privind numărul Je locuri Je cazare disponibile și ilnte privitor lri
persoanele cazate în localitățile pe care le ‹iJministFează pFin intermeiliul
grupului liber „Primarii și membrii CSE”.

15. Se recomandă consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale
din raion să aloce în anul 2022 din fondurile de rezervă ale consiliilor locale
surse financiare necesare pentru cazarea și alimentarea refugiaților veniți din
Ucraina.

16. Se obligă priinarii unităților admninistrativ-teriloriale din raion să
identifice surse financiare și să achiziționaze generatoare mobile de curent
electric pentru asigurarea, în situații exepționale. a sediului autărităților
publice locale cu energie electrică.

17. Inspectoratul de Poliție CiiTllȘlia va asigura Ordinea publică pe tot
teritoriul raionului C imișlia.

18. Planificarea și desUașurarea măsuri lor prevăzute în prezenta decizie să
tie coordonate cu Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe
teritoriul raionului Cimișlia, iar despre inăsurile întreprinse de persoanele
responsabile pentru elecutarea lor, acestea vor raporta, în termen util, Comisiei
pentru Situații Excep onale a raionului Cimișlia.

19. Prezenta decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale Cimișlia este
obligatoric și executorie pentru conducătorii autorităților administrației
publice locale, agenți i econoiuici, indiferent de forma de proprietate,
instituțiile publice, precum și pentru cetățenii și persoanele aflate pe
teritoriul Republicii Moldova.

20. Prezenta decizie este în vigoare din momentul emiteri i si sc publică pe
pagina oficială a Consiliului Raional C imișlia www.raioncimislia.iadPreședintele CSE a raionului Cimișlia, Preşedintele raionului


Secretarul CSE a raionului Cimișlia, Secretarul consiliului raional


Mihail OLĂRESCUGheorghe NETEDU
Comentarii: 0


550pxx100px

Doriţi să fie activat Forum-ul?
Da.
Nu.
Nu ştiu.Radio Media online
0 900 00 900 sms 3883

< Noiembrie >
Lu Ma Mi Jo Vi Si Du
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
< 2023 >
Reînnoit
02 October 2023
Design & Programming by
Ciornii Alexandru

Pro Media SRL®
or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare 14
tel: (241) 2-28-66 e-mail: bargan_andrei@mail.ru
publicitate@radiomedia.md info@radiomedia.md