Forum Interactiv Media Top 40
Stars Stars Stars Stars Stars Stars  Ion Bargan. Blog Stars Stars Stars
Noutăţi
Despre Noi
Emisiuni
Publicitate
SMS 3883
0900 00 900


LogIn
Utilizator:
Parola:
Am uitat parola InregistrareScrie un mesaj la mesaje@radiomedia.md


19-May-2023 Consiliul Audiovizual al Republicii Moldova a aprobat Raportul de activitate Radio Media Cimislia pentru a.2022
Conform prevederilor art.28, aliniat 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
ale Republicii Moldova nr.174/2018, raportul privind activittea Radio MEDIA
Cimislia pentru a.2022 este publicat pe pagina web a institutiei.
https://consiliuaudiovizual.md/transparencyof-ownership/
Comentarii: 022-Mar-2022 Uleiurile uzate - ce facem cu ele. Podcast nr 3 Radio Media
https://www.youtube.com/watch?v=jnUikI9SYbc&t=728s

La sigur ca, fiecare detinator de transport auto și-a pus măcar o data în viață
intrebarea -«Ce să fac cu uleiurile uzate». Dacă schimbă uleiul motorului la
stația de servire tehnică a automobilului e mai ușor- problema se pasează
intreprinderii de reparații, dar dacă schimb uleul acasă, atunci trebuie să mă
gîndesc eu la reciclarea uleiului uzat. Oricum, eticheta pestriță ori
publicitatea frumoasa la TV a uleiurilor auto, nu va indica și ce să faceți cu
uleiurile după ce se vor uza, cum să expluatăm motorul și alte componente auto,
ca deșeurile de ulei să rămînă cît mai puțin tocsice. Pentru a clarifica această
intrebare, e necesar sa intelegem bine proprietatile tehnice ale uleiurilor de
motoare.
„Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu
Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană,
Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


22-Mar-2022 Emisiune Radio nr 1 Anvelopele uzate
https://www.youtube.com/watch?v=rMYDUqYcmzQ&t=1s
https://mediatv.md/emisiune-radio-nr-1-anvelopele-uzate-reciclarea/

Au inceput să crească rîndurile conducătorilor auto la atelierele de vulcanizare.
Șoferii schimbă anvelopele de iarnă pe cele de vară .O data la doi ani,
anvelopele devin uzate și necesită înlocuite. Cumpărăm altele noi, dar ce facem
cu cele uzate déjà? Conducătorii atelierilor de vulcanizare, spun, că déjà de
cîțiva ani nu mai colectează anvelopele uzate, ci le întorc proprietarilor de
automobile, iar dacă aceștea insistă să le lase, apoi sunt solicitați să mai
achite încă cite 2 lei per kg de anvelopă, pentru a fi dusă ulterior la reciclare
„Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Mediului
al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României,
Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


19-Mar-2022 Anvelope uzate - ce facem cu ele - spot TV
https://www.youtube.com/watch?v=WzdKamFa7_8

Un spot social de protecție a mediului ambiant. Anvelopele uzate trebuie
transportate la colectori și nicidecum arse, aruncate la groape de gunoi sau în
rîuri. „Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul
Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României,
Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Comentarii: 0


18-Mar-2022 Vehicole scoase din uz - Ce facem cu ele. Podcast 2 Radio Media
https://www.youtube.com/watch?v=kl3vCYEpyCI

Vehicole scoase din uz - Ce facem cu ele?

Cimitire sunt și pentru vehicole. Numai că , aici vehiculele nu se
îngroapă în pămînt, ci se depozitează temporar vehicolele scoase din uz, se
dezasamblează, se diferențiază după felul materialului- fiier negru, colorat,
plastic, cauciuc, sticlă s.a. componente, apoi totul se reciliează – se oferă o
nouă formă, o nouă viață. Cel puțin astfel ar trebui să fie. Cu regret, în
Republica Moldova, acest process încă nu e bine reglementat și monitorizat. Dacă
acum 30 de ani, pînă la obținerea independenței, această problemă nu era atît de
strigentă, din simplu motiv că și mijloace de transport erau puține, apoi acum ,
cînd aproape la fiecare locuitor din Republica Moldova îi revine un mijloc de
transport, problema vehicolelor scoase din uz, este deranjantă.
Potrivit Datelor furnizate de Agenția Servicii Publice din Republica
Moldova (Registrul de Stat al Transporturilor), la 1martie 2022, Parcul
național de mijloace de transport constituie peste 1 mln 136 mii de unități.
Peste 722 mii unități constituie autoturismele. După vîrstă, parcul de transport
este foarte învechit în Republica Moldova, cca 83,4%
(autoturisme+autobuze+autocamioane+tractoare) din totalul vehiculelor
înregistrate au o vechime de peste 10 ani.
Comentarii: 0


10-Mar-2022 Podcast nr 1 - Anvelope uzate - Ce facem cu ele ?
www.youtube.com/watch?v=ss7CCXyR_XA

Intr-o zi , cînd m-am întors acasă de la magazin, am observant, că albiturile
spălate de pe sîrmă erau pline de funigine. Am privit în jur și am observat , că
din hogeacul casei vecinilor ieșea un fum dens și negru, cu particule mici, care se
asezau pe pămînt, precum niste fulgi de zăpadă, dar erau negri. Atunci am înteles ,
de ce vecinul avea o gramadă de anvelope, bucățite mărunt. Le folosea pentru a
încălzi casa
Comentarii: 0


07-Mar-2022 0:42 / 5:31 O întreprindere din Cimișlia colectează anvelope uzate


În raionul Cimislia exista o intreprindere care colecteaza – anvelope uzate- cu
1,5 lei per kg. Este vorba de intreprinderea Cibacom SRL, licentiata in
colectarea deseurilor feroase, masa plastica, sticla , hirtie s.a. deseuri
reciclabile.
Potrivit lui Dumitru Cicati, directorul intreprinderii Cibacom SRL
din Cimislia, la moment are adunate cca 40 tone de anvelope uzate, care
,deocamdata, doar ocupa locul, iar pentru a le duce la Chisinau i-ar trebui sa
cheltuie transportul din cont propriu si inca cca 1500 lei per 1 tona de
cauciucuri uzate pentru a le preda la fabrica din Chisinau.
Comentarii: 2


07-Mar-2022 Ce facem cu anvelopele uzate la Cimislia
Comentarii: 0


27-Feb-2022 Adresarea primarului de Cimișlia cu privire la primirea refugiaților din Ucraina


Comentarii: 0


26-Feb-2022 Comisia Situatii Exceptionale raionale Cimislia - pregatirea pentru primirea refugiatilor din Ucraina


COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
A RAIONULUI CIMIȘLIA

D E C I Z I E Nr. 01
din 25 februarie 2022

În conforinitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărărea Parlamentului nr. 41/2022
privind declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei pentru
Situații Excepționale a raionului Ciinișlia aprobat pri n Dispoziția nr. 65-d din
24.05.2021, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului C inișlia

D E C I D E:

1. Se ia act de prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr.1 dln 24 februarie 2022.
2. Se ia act de inforinația prezentată de dl Mihail Olărescu, Președintele
Raionului Cimișlia, cu privire la situația creată în raionul Cimișlia privind
afluxul așteptat de refugiați din Ucraina.

3. Se instituie Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini
pe teritoriul ralonului Cimișlia, cu amplasarea acestuia în sediul Secției
Situații Excepționale Cimlișlia și condus de șeful acesteia. Componența nominală
a Centrului:
Conducătorul Centrului - Brînză Marin, șeful Secției Situații Excepționale C
imișlia:
Membrii Centrului — Munteanu Ruslan. Cigolea Alexandru, Răcilă Victoria. Șterbeț
Mariana.
Se instituie linia telefonică verde: 0241 2 27 94 și 0674 88 731
Se instituie grupul de comunicare pe Viber — „primarii si membrii CSE”.
4. Se organizează Centrul raional de triere și repartizare a refugiaților și
se amplasează în incinta Școlii sportive din orașul Cimișlia.
Conducătorul Centrului — Beizer Gheorghe, director Școala sportivă Cimișlia;
Membrii Centrului — Russu Alexei, Bulat Vladimir.
5. Întru asigurarea accesului solicitanților de azil pe teritoriul raionului
Cimislia.
conform derogării de la prevederile art. 54 alin. (3) al Legii nr. 270/2008
privind azilul în Republica Moldova, adoptată de Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, se pune în sarcina Centrul provizoriu de
gestionare - Secției Situații Excepționale
Ciinișlia organizarea preluării din locul aflării solicitanților de azil și
transportării lor în
• locurile special amenajate în localitățile raionului Cimișlia.

6. Se permite Direcției Învățămănt General Cimișlia utilizarea autobuselor
școlare pentru preluarea și transportarea refugiaților din Ucraina din locul
aflării lor în locurile special amenajate în localitățile raionului Cimișlia.

7. Se permite Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei utilizarea
automobilelor din dotare pentru preluarea refugiaților din Ucralna din locul
a0ări i șl transportarea lor în locurile special amenajate în localitățile
raionului Circ ișlia.

8. Se solicită Consiliului Raional Cimișlia să aloce din fondul de rezervă
al consiliulUl raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor Direcției
Învățâlrânt General Ciinișlia aferente preluării și transportării refugiaților
din Ucraina d in locul aflării lor în locurile special amenajate în localitățile
raionului Cimișlia.

9. Se obligă Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, șef, Mihail
otroi:
- să creeze centre de plasament temporar care vor funcționa în baza
Regulamentului de activitate a acestora aprobat de Agenției Națională de
Asistență Socială și vor solicita Agenției Națională de Asistență Socială
validarea lor.
- să desemneze asistenți sociali comunitari și lucrătorii sociali pentru
deservirea centrelor de plasament temporar;
- să organizeze primirea, evidența și distribuirea donațiilor de
îmbrăcăminte. încălțăminte și produse alimentare.

10. Autoritățile publice locale, instituțiile publice, companiile cu capital
de stat și organizațiile sindicale vor pune la dispoziția Direcția Asistență
Socială și Protecție a Familiei obiective de cazare din subordine pentru crearea
Centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

11. Se solicită Consiliului Raional CliTiișlia să aloce din fondul de rezervă
al consiliului raional sumele necesare pentru acoperirea cheltuieli lor Direcției
Asistență Socială și Protecție a Familiei aferente preluării din locul aflării
lor și transportării refugiaților din Ucraina în locurile special amenajate în
localitățile raionului C iiuișlia.

12. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în centrele
de plasament din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei,
în baxa evaluării necesităților efectuate de asistenți i sociali conform
standardclor elaborate dc Agenția Națională de Asistență Socială.

13. Se obligă „MolJteleconi” SA ca pe parcursul zilei de vineri, 25.02.2022,
sîi instaleze o linie telefonică supliinentiiră la Secției fiifoa(ii Excepționale
Cimișlia.

14. Se obligh, primtirii unităților tiJniinistrntive-teritorinle,
preșe‹linții CSE locale, sti pFezinte, Cenfrului pFOvizoriu Je gestioniire o unor
tifluxuri de străini, în fiecare zi, pânh la ora 09:00 și respectiv pânh M 16:00,
informnții privind numărul Je locuri Je cazare disponibile și ilnte privitor lri
persoanele cazate în localitățile pe care le ‹iJministFează pFin intermeiliul
grupului liber „Primarii și membrii CSE”.

15. Se recomandă consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale
din raion să aloce în anul 2022 din fondurile de rezervă ale consiliilor locale
surse financiare necesare pentru cazarea și alimentarea refugiaților veniți din
Ucraina.

16. Se obligă priinarii unităților admninistrativ-teriloriale din raion să
identifice surse financiare și să achiziționaze generatoare mobile de curent
electric pentru asigurarea, în situații exepționale. a sediului autărităților
publice locale cu energie electrică.

17. Inspectoratul de Poliție CiiTllȘlia va asigura Ordinea publică pe tot
teritoriul raionului C imișlia.

18. Planificarea și desUașurarea măsuri lor prevăzute în prezenta decizie să
tie coordonate cu Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe
teritoriul raionului Cimișlia, iar despre inăsurile întreprinse de persoanele
responsabile pentru elecutarea lor, acestea vor raporta, în termen util, Comisiei
pentru Situații Excep onale a raionului Cimișlia.

19. Prezenta decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale Cimișlia este
obligatoric și executorie pentru conducătorii autorităților administrației
publice locale, agenți i econoiuici, indiferent de forma de proprietate,
instituțiile publice, precum și pentru cetățenii și persoanele aflate pe
teritoriul Republicii Moldova.

20. Prezenta decizie este în vigoare din momentul emiteri i si sc publică pe
pagina oficială a Consiliului Raional C imișlia www.raioncimislia.iadPreședintele CSE a raionului Cimișlia, Preşedintele raionului


Secretarul CSE a raionului Cimișlia, Secretarul consiliului raional


Mihail OLĂRESCUGheorghe NETEDU
Comentarii: 0


16-Feb-2022 Pentru dezbateri în format Karl Popper în școli la tema: “Accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități este limitat"
Au demarat pregătirile pentru dezbaterile în format Karl Popper în instituțiile de
învățămînt la tema: “Accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități din raionul
Cimișlia este limitat”
Echipa LDA Moldova a vizitat la 15 februarie 2022 Instituția Publică Gimnaziul
Gradiște, pentru a coordona activitățile dezbaterii în format Karl Popper la tema:
“Accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități din raionul Cimișlia este
limitat”. Activitatea face parte din proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor
cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat
de LDA Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD
Moldova „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în
parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei. Per
total, vor fi 5 astfel de dezbateri în instituțiile de învățămînt din raionul
Cimișlia în perioada martie- aprilie 2022.
Gimnaziul Gradiște este o instituție cu experiență în astfel de
activități. Clubul de dezbateri ,,Agorra,, IP GM Gradiște, filială a IP CRCCA
Cimișlia este condus de doamna Pascal Svetlana.
https://www.facebook.com/andrei.bargan.5/posts/4711594188893696

Directorul instituției, Ion Musteață, afirmă că gimnaziul este unul din cele mai
dotate și amenajate instituții din raionul Cimișlia privind accesul persoanelor cu
dizabilități la educație și că aceste dezbateri sunt benevenite pentru elevi.
VIDEO_ 30 sec
S-a convenit ca dezbaterile în format Karl Popper la tema: “Accesul la
justiție al persoanelor cu dizabilități din raionul Cimișlia este limitat” vor avea
loc în gimnaziul Gradiște pe 16 martie 2022, orele 12.00. În prezent echipele au dat
start pregătirilor. În zilele următoare vor fi definitivate și datele dezbaterilor în
celellalte instituții de învățămînt din raion- LT Mihai Eminescu Cimișlia, LT Ion
Creangă Cimișlia, Gimnaziul Porumbrei și Școala Profesională Cimișlia.
Comentarii: 0Doriţi să fie activat Forum-ul?
Da.
Nu.
Nu ştiu.Radio Media online
0 900 00 900 sms 3883

< Noiembrie >
Lu Ma Mi Jo Vi Si Du
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
< 2023 >
Reînnoit
02 October 2023
Design & Programming by
Ciornii Alexandru

Pro Media SRL®
or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare 14
tel: (241) 2-28-66 e-mail: bargan_andrei@mail.ru
publicitate@radiomedia.md info@radiomedia.md